הקו הפתוח

ניתן לפנות לקו הפתוח 24 שעות ביממה לבקש מאמרים וחומר מתוך מאגרי מידע עדכניים.
החומר ניתן חינם לכל פונה.
השירות מיועד לציבור החרדי-דתי, הקו בפיקוח רבנים.
מס' טל': 03-6787377

Health Open Line – 24 Hours

Please leave your message and we will mail required information free of charge tailored for the orthodox community.
Phone# +972-36786377מידע בנושאי בריאות – ישירות אלייך ובדיסקרטיות