דיווחים בעיתונות

המרכז עורך פעילויות רבות שחלקן מדווחות בעיתונות, להלן מספר קטעים.

שעה טובה מדווח על קורס אוריינות בריאותית המתקיים על ידי מרכז המידע לבריאות האשה:

דיווח בעיתון שעה טובה על קורס אוריינות בריאותית שהופק על ידי מרכז המידע לבריאות האשה - בני ברק
דיווח בעיתון שעה טובה על קורס אוריינות בריאותית שהופק על ידי המרכז

המודיע מדווח על פתיחת המרכז החדש:

דיווח על פעילות מרכז מידע לבריאות האשה ופתיחת הספרייה החדשה במשרדי המרכז – בית נאמן, כסלו תשס"ט.

בית נאמן, חשון תשס"ז – זכות הנשים לדעת (לחיצה על התמונה המוקטנת תגדיל אותה):

המודיע כ' סיון תשס"ז:

ערב בשיתוף קופ"ח מכבי:

כתבה המסקרת את פעילות המרכז, בית נאמן, אדר תשס"ח (התמונות מוקטנות ולחיצה עליהם תוביל לתמונה מוגדלת):

קול העיר, נובמבר,2005, מדווח על פעילות הקו הפתוח של המרכז:

קול העיר, אוגוסט 2006,

כתבה מורחבת על המרכז ופעיליותיו ניתן לראות בלחיצה כאן (כתבה גדולה יותר שייחדנו לה עמוד נפרד).

מידע בנושאי בריאות – ישירות אלייך ובדיסקרטיות