פרסומים בעיתונות

את הפרסומים החדשים והעדכניים ניתן למצוא מצד שמאל מסודרים לפי תאריכים.

אלו רק דוגמאות לפרסומים מהעבר:

פרסומים נוספים ניתן לראות כאן וכאן.

מידע בנושאי בריאות – ישירות אלייך ובדיסקרטיות