ביקור ס.שר הפנים

מה היה ומה יצא מהביקור של רוחמה אברהם בעיר

"עיריית בני-ברק תהיה אחת מהרשויות הראשונות שתוכנס בקרוב למסגרת הנפקת אגרות-חוב בהסתמך על חוות-דעת מקצועית של גורמים במשרד הפנים על התנהלותה המקצועית של העירייה, בראשותו של הרב ישכר פרנקנטהל, ראש העיר" כך מסרה ח"כ רוחמה אברהם, סגנית שר הפנים, והשרה בפועל, במפגש עבודה בעיריית בני-ברק.

גב' רוחמה אברהם הדגישה, כי היא רואה בנושא אגו"ח ברשויות מקומיות פרוייקט רב-חשיבות, שכן לא אחת התברר עד כה שתכניות ההבראה למיניהן ברשויות שונות לא הביאו לשינויים משמעותיים בקופתן של אותן רשויות, ובוודאי לא באפשרותן לפעול לפיתוח העיר ולהרחבת שירותיה לתושביה. משום כך, רואה המשרד במסגרת האגו"ח דרך לקידום הרשויות ולהעלאת קרנן במגזר העסקי. כיום, בניגוד לעבר, בנקים שסירבו לעבוד עם רשויות מוכן ואף ממהר לפנות אליהן כאשר הן נכנסות למסגרת האגו"ח, והריבית על ההלוואות כבר ירדה מ-7% ל-5,4%.
ח"כ הרב יעקב ליצמן, יו"ר ועדת הכספים של הכנסת הדגיש את גישתה החיובית והאוהדת של סגנית שר הפנים כלפי עיריית בני-ברק בפרט וכלפי כל נושאי דת ויהדות כאשר היתה חברת ועדת הכספים של הכנסת. הרב ליצמן התייחס גם לדו"ח העוני שהתפרסם השבוע מטעם הביטוח-הלאומי והמצביע על שיעורי העוני במגזר החרדי וציין שהעיר בני-ברק, לדוגמה, אינה מוכת אבטלה, אך עם כל זאת יש בה עוני שכן ההכנסות אינן דיין לפרנס משפחות ברוכות-ילדים, ועל כן כל הטענות על חוסר עובדים במגזר זה הוא חסר יסוד ומכוון לפגוע ולהכפיש.
אשר לעיריית בני-ברק, הטעים יו"ר ועדת הכספים, כי לא די בכל הטיפולים החד-פעמיים, אלא יש צורך בטיפול בשורש הבעייה שהוא עומס חובות גדולים משנים עברו, והוא הוסיף, כי הרב ישכר פרנקנטהל, ראש העיר נקט צעדים רבים שהינם בלתי פופולאריים להבראת משקה הכספי של העירייה, ועל-כן חובה לסייע לו ולעירייה, כדי לאפשר מתן שירותים עירוניים ואף הרחבתם, למען ציבור התושבים.
הרב ישכר פרנקנטהל, ראש העיר סקר בהרחבה את מצבה הכספי של העירייה, בהדגישו כי בשבע השנים, עד לשנת 03', קיבלה העירייה מענקים ממשרד הפנים, בסכום של כ-72 מליון ₪ לשנה, ולמרות זאת היא נקלעה למשבר פיננסי. בשנים האחרונות צומצמו מענקי האיזון, באורח דראסטי, לכדי 30 מליון ₪, כשבמקביל על העירייה לאפס את הגירעון ולעמוד בצמצום נוסף בתקציב השוטף בסכום של כ-85 מליון ₪. גם לפי המודל המקצועי של משרד הפנים, אמורה העירייה לקבל מענק איזון שנתי של 65 מליון ₪, מתוכו היא מקבלת רק 50%. משום כך, הגדלת המענק באופן מהותי היא דרישה מוצדקת ומקצועית לכל הדעות.
ראש העיר הבהיר, שהעירייה הצליחה לצמצם את הגירעון השוטף, למרות כל הקשיים וצמצום המענקים, מכ-90 מליון ₪ לשנה ל-55 מליון ₪, שהיא ירידה של 35 מליון ₪, כך שהעירייה נמצאת באיזון תפעולי, וחרף כל רואי השחורות היא שילמה את כל המשכורות לעובדים ומפעילה את השירותים העירוניים כתקנם. יחד עם זאת, העירייה פרעה בשנתיים האחרונות כ-120 מליון ₪, כך שהיקף החובות עומד, כיום, על כ-190 מליון ₪. הרב פרנקנטהל קרא למשרד הפנים גם למצוא דרך לאשר לעירייה לתקציבים לפיתוח ולשדרוג שירותים בעיר שהיא בת 81 שנה, וחלק גדול מהתשתיות בה הן ישנות. לטווח הארוך יותר, כדי לבסס את מצבה הכספי של העירייה, קרא ראש העיר לקדם את התכניות לקידום תכנית בניין עיר לפיתוח צפון העיר במתחם של כ-1,5 מליון ממ"ר לעסקים.
גב' גילה אורון, ממונה על מחוז תל-אביב במשרד הפנים טענה, כי יש צורך בהעמדת תקציב ומתן פיתרון יסודי ובסיסי, שיוכל לענות על צרכי העירייה, ולכך צריך לשתף את כל הרמות כמשרדי רה"מ, האוצר והפנים. היא גם סקרה את פעילות משרד הפנים לקידום תכניות הפיתוח רחבות-ההיקף בצפון העיר שיביאו למנוף כלכלי לעיר, וכך היא לא תזדקק לסיוע בלתי פוסק.
הרב יעקב אשר, מ"מ רה"ע קרא למשרד הפנים לסייע לעירייה לקידום תכנית בניין עיר 572 של מתחם תעסוקה בצפון העיר ולסייע במציאת פיתרון לחלופות שהעירייה מציעה לאתר שירותים לוגיסטיים של הרכבת, המעכב את קידום התכנית, שיש בה חשיבות מירבית לחיזוקה הכלכלי של העיר. הוא קרא לקדם פיתרונות עם הנהלת הרכבת בהתאם לחלופות שהועברו אליה בתיאום עם מינהל מקרקעי ישראל ומינהל התכנון.
רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה פרס את תכניות העירייה ליציאה למרחב כלכלי ולצורך זה ישנה חשיבות מירבית לתכניות אגו"ח, לתכנית הבראה ריאלית ולפעולות שונות להקטנת היקף חובות העבר שמעיקים על העירייה בכל צעדיה.
גב' רוחמה אברהם, סגנית שר הפנים, שסיכמה את הדיון, הדגישה, כי בעקבות הפעולות הנרחבות של העירייה, בראשות הרב ישכר פרנקטנהל, ראש העיר היא תוסיף לסייע העירייה בכל התחומים כהגדלת מענק איזון, סיוע לפיתוח תשתיות אם וכאשר תחום זה גם יכלל בתקציב הממשלתי ומענקים ממשלתיים כאשר העירייה תסכים לעבור לתאגיד מים. כמו"כ תיבדק הדרך לסייע לשיקום ולשדרוג המרכז המסחרי של העיר, במסגרת תכניתה להקציב לכ-5-10 רשויות מקומיות בתחום זה, כדי לאפשר עמידת בעלי העסקים הקטנים למול הקניונים הגדולים.
בדיון השתתפו גם גב' רבקה פאלוך, יועצת רה"מ למגזר החרדי; מר עמי לנדאו, סגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר; מר יעקב סולר, חבר הנהלת העירייה; אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה; הרב ישראל לייזר, עוזר רה"ע מר משה בנדה ומר שלמה גורי, יו"ר ועדי העובדים; גב' רחל שרמר, מנהלת מח' התקציבים של העירייה.
בחלקו השני
סיירה סגנית שר הפנים במרכז העירוני לילד ולמשפחה שברחוב עזרא, והתרשמה מקרוב מפריצת הדרך העירונית לפיתוח שירותים חברתיים שונים וחדשניים בתחום הטיפול בילד וברך. כמו"כ קיבלה הסברים על פעילויות בשיתוף נשי אגו"י, בהפעלת מרכז למידע רפואי, "הקו החם", מרכז הכשרה למנהלות ועוד.

שושנה גולדפינגר בביקור ס. שר הפנים, הגב' רוחמה אברהם

במרכז השמיעו דברים הרב חיים ולדר, מנהל המרכז; גב' ארלט מויאל, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים של העירייה; רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה; גב' שרה הלפרט, רעיית הרב שמואל הלפרט, סגן שר התחבורה, בשם הנהלת נשי אגו"י; גב' ורדה וירז'בינסקי, מפעילות המרכז שהדגישו את מסירותן של המתנדבות, שאינן זקוקות לעידוד, ושאינן פעולות בגדר של פמיניזם, אלא עזרה הדדית ועשיית חסד עם הזולת. המשתתפים הדגישו את כוונתם להרחבת המסגרות לא רק בעיר מרכזית כבני-ברק, אלא גם לישובי הפריפרייה בדרום הארץ ובצפונה.

סגנית שר-הפנים ביקרה גם במרכז החדש והענק של "עזר-מציון" – אגודת עזר לחולה ולנזקק וסיירה במחלקותיו השונות.

גב' רוחמה אברהם שמעה הסברים מפי הרב חנניה צ'ולק וצוות בכיר של האגודה על מטרותיה ומגוון פעולותיה וביקרה במרכז פעילות לילדים נכים, בבריכה השיקומית, חלוקת מכשירים רפואיים, המטבח הענק למזון לנזקקים ושורה ארוכה של פעילויות לילדי החינוך-המיוחד.

בסיום הסיור הביעה גב' רוחמה אברהם את התרגשותה והתרשמותה העמוקה למראה עיניה ולנוכח מרכז החסד רחב- ההיקף המהווה עוגן הצלה לחלשים, ושיכול לשמש לסמל ולדוגמא בכל רחבי הארץ. היא הבטיחה גם את סיועה למרכז שהוא כה חיוני וכה רב – חשיבות בתקופה שכזו.

הרב ישכר פרנקנטהל, ראש-העיר ציין את מרכז "עזר-מציון" כמגדלור מרכזי לנזקקים ולנצרכים ועמד על מסירותם של הרב חנניה צ'ולק וחבר עוזריו העושים את עבודת הקודש בכל זמן ובכל מצב. הוא הציע לממשלה, שהקימה באחרונה ועדה לנושא העוני, לשלוח נציגים ללמוד ממרכז כזה ואחרים ולצרף לועדה זו גם נציגי ציבור מהמגזר החרדי המנוסים במתן יד ועזר לכל פונה.

(תודה לבני-ברק על הכתבה)

דיווחים ותודות בעקבות הביקור:

רוחמה אברהם מבקרת בבני ברק

על ביקור ס. שר הפנים, הגב' רוחמה אברהם:

רוחמה אברהם מבקרת במרכז מידע לבריאות האשה

מכתב ראש העיר, הרב ישכר פרנקנטהל:

ראש העיר, הרב ישכר פרנקנטהל מודה למרכז מידע לבריאות האשה

מידע בנושאי בריאות – ישירות אלייך ובדיסקרטיות