תרומות

מרכז מידע לבריאות האישה, מודה לח"כ הרב גפני יו"ר ועדת הכספים ולעוזריו הנאמנים, הרב שיפמן והרב פולק, על הסיוע בקבלת אישור הכרה בתרומות כהוצאה למס הכנסה – לפי סעיף 46.מהלך זה יתרום להמשך פיתוח וביסוס המרכז המפעיל קו פתוח, ספריה, ימי עיון והשתלמויות עבור נשים במגזר החרדי.אישור מס הכנסה סעיף 46
אישור ניהול תקין 2013 – קישור

מידע בנושאי בריאות – ישירות אלייך ובדיסקרטיות